RHoK Academie

RHoK Academie profileert zich als een cultureel platform, waar een internationaal publiek een brandpunt en een toetssteen vindt voor hun artistiek werk. Het team van leerkrachten, met een eigen artistieke loopbaan, staat borg voor een gedegen opleiding voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen. RHoK creëert daardoor een professioneel gestructureerde omgeving, waar persoonlijke begeleiding en een collectieve dynamiek elke individuele leerling leiden naar een authentieke én vernieuwende zelfontplooiing. De 10 afdelingen voor volwassenen en de Beeldateliers voor kinderen en voor jongeren vormen de ruggengraat van de academie. Daar worden technische kennis en artistiek inzicht met kritische zin benaderd. De leerling/student leert tijdens zijn/haar studie zichzelf doelen te stellen en onderzoekend te denken. De vakleerkracht vervult hierbij een coachende rol. De leerling/student wordt aangemoedigd zich te verdiepen in de wereld van de hedendaagse kunst. De verworven inzichten bieden volwaardige instrumenten aan voor een ruimere blik op de wereld en de eigen persoon. Er wordt permanent geëvalueerd. Bij de jaarevaluatie worden alle facetten van het artistieke œuvre beoordeeld door de verschillende leerkrachten van de afdeling. Studenten van het 4de jaar van de 4de Graad en van de 2de Kortlopende studierichting Specialisatie dienen hun werk aan een externe jury voor te leggen.

Directie: Gert Bogaerts, directie van RHoK Academie beeldende en audiovisuele kunsten Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe

Adres: Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 ETTERBEEK

Website: www.rhokacademie.be