Publicaties

Het SDKO verzamelt nauwgezet de geschreven kennis van het Brusselse Deeltijds Kunstonderwijs. Als zodanig is het SDKO een kenniscentrum van al wat het Deeltijds Kunstonderwijs van ver of dichtbij raakt.

De zoektocht naar kennis is de motor van de expertiseopbouw van het SDKO. De bronnen die ze hier van ver en dichtbij verzamelt, stelt het ter beschikking aan eenieder die graag de woorden doorploegt om te kijken wat binnen- en buitenlands onderzoek ontdekt, wat het beleid schrijft over het onderwijsniveau. De eigen documenten van het SDKO zal u eveneens op deze pagina vinden, waar onderzoek en soms lange analyses haar taak als bewaker van het Brusselse Deeltijds Kunstonderwijs mee legitimeren.

Beleid

Onderstaande lijst is een beknopte lijst van bronnen die de overheid op het onderwijsniveau heeft losgelaten.

Vermeersch, L., & Vandenbroucke, A. (2011). Veldtekening cultuureducatie, Beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse. HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving.
AGIOn. (2018). SCHOOLGEBOUWEN IN BEELD.
Smet, P. (2011, March). Kunst Verandert! - Inhoudelijke vernieuwing deeltijds kunstonderwijs.
AGIOn. (2014). Inspiratiebundel, Integrale toegankelijkheidvan schoolgebouwen.
Vlaamse Gemeenschapscommissie. (2010). Visietekst ‘Brede School.’
Vlaamse Gemeenschapscommissie. (2012). Task Force Brussel, eindrapport. Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Ministerie van Onderwijs en Vorming, Afdeling Strategische Beleidsondersteuning. (2014). Opdracht O&O; Onderzoek naar studiekeuze en leerloopbanen in het DKO.
Vlaamse Gemeenschapscommissie. (2012, 2013). Intentieverklaring voor de uitbouw van een Brede School.
AGIOn. (2012). IN RUIMTE NAAR DE BREDE SCHOOL, Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.
Commissie onderwijs cultuur. (2008, September). Gedeeld / Verbeeld; Het rapport van de Commissie Cultuur en Onderwijs. Agentschap voor Onderwijscommunicatie.
Onderwijsraad. (2013). Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. Onderwijsraad.
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. (2013). Een realistische evaluatie van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen Logica en coherentie, Effectiviteit, Actiepunten. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Retrieved from http://www.agion.be/Portals/Agion/D_AGIOn_realistische_evaluatie_scholenbouwbeleid_20130204.pdf
Smet, P., & Schauvliege, J. (2013, October 21). Doorgroeien in cultuur, conceptnota cultuureducatie.
Belgisch Staatsblad. (1990, August 18). Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs. Retrieved from http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12677#143725
Cultuur in de Spiegel België. (n.d.).
Gatz, S. (2014). Beleidsnota Cultuur 2014-2019.
Gatz, S. (2014). Beleidsnota Brussel 2014-2019.
AGIOn. (2010). Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 2010-2015. AGIOn.
Vlaamse Onderwijsraad. (2009, July 25). Advies over het rapport Verbreding/Verdieping – perspectieven voor inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs.
AGIOn. (2018). De schoolgebouwen van de toekomst MultifunctioneleOnderwijsinfrastructuur.
Smet, P. (2009). BELEIDSNOTA BRUSSEL 2009-2014; SAMEN TOEKOMST MAKEN, werken aan een sterke betrokkenheid in Brussel, een positieve band met Brussel en een gemeenschappelijk toekomstproject voor Brussel. Vlaamse gemeenschap.
Dalle, B. (2019, August 11). Beleidsnota - Brussel 2019-2024.

Publicaties SDKO

In deze lijst vind u een selectie van de teksten die het SDKO in de loop van de jaren opbouwde. Haar eigen onderzoek en visieteksten kunnen steevast op aanvraag opgestuurd worden.

Derom, D. (2014). BELEIDSNOTA BRUSSELBELEID 2014-2019, Aanbevelingen Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel VZW. Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel VZW.
Derom, D. (2015, July). BLAUWDRUK DKO BRUSSEL, Exploraties naar mogelijkheden en moeilijkheden binnen het Brusselse Deeltijds Kunstonderwijs. Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel VZW.
Derom, D. (2017). De (Weg) van het DKO, Zorgen voor het DKO in het licht van het niveaudecreet. Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel VZW.
Derom, D., & Vanthuyne, H. (2014, October 17). DKO & BAO: Naar een rationalisatie, maximalisatie van kunsteducatie vanuit het Deeltijds Kunstonderwijs naar het Basisonderwijs. Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel VZW. Retrieved from http://dkoplatform.be/publicaties
Meurs, P. (2015, November). QUID DKO? Kwalitatief onderzoek naar de pedagogische en didactische specificiteit van het (Brusselse) Deeltijds Kunstonderwijs, Onderzoeksaanpak. (D. Derom, Ed.). Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel VZW.
Vanthuyne, H., & Derom, D. (2014, September). VOORTGANGSRAPPORT KUNSTINITIATIE, Evaluatie en Visie. Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel VZW. Retrieved from http://dkoplatform.be/publicaties
Derom, D. (2015). BLAUWDRUK DKO BRUSSEL, Exploraties naar mogelijkheden en moeilijkheden binnen het Brusselse Deeltijds Kunstonderwijs. Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel VZW.

DKO in België

Hoewel het onderzoek naar het Deeltijds Kunstonderwijs bescheiden is, omzoomd met de nodige wetenschappelijk beperkingen, vind u hieronder toch enkele bronnen die het Deeltijds Kunstonderwijs als onderwerp hadden.

Vanderschaeghe, P. (2012). Cijfers in het Deeltijds Kunstonderwijs; Toestand op basis van de leerlingentelling van 1 februari 2012. OVSG.
OVSG. (2011). CIJFERS IN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS XVI; Toestand op basis van de leerlingentelling van 1 februari 2010.
Vanderschaeghe, P. (2012). CIJFERS IN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS XVIII, Toestand op basis van de leerlingentelling van 1 februari 2012. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap VZW.
Van Kemseke, B. (2014). Cijfers in het Deeltijds Kunstonderwijs; Toestand op basis van de leerlingentelling van 1 februari 2014. OVSG.
Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie. Arts and cultural education in Flanders. Agentschap voor Onderwijscommunicatie. CANON Cultuurcel.
De Backer, F., Lombaerts, K., De Mette, T., Buffel, T., & Elias, W. (2012). Creativity in Artistic Education: Introducing Artists into Primary Schools. International Journal of Art & Design Education, 31(1), 53–66. https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2012.01715.x
Meurs, P. (2015, November). QUID DKO? Kwalitatief onderzoek naar de pedagogische en didactische specificiteit van het (Brusselse) Deeltijds Kunstonderwijs, Onderzoeksaanpak. (D. Derom, Ed.). Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel VZW.
Vermeersch, L., Capéau, B., Van Itterbeeck, K., & Groenez, S. (2011, February 15). Wie speelt de eerste viool?  Gedifferentieerde inschrijvingsgelden en participatie aan het deeltijds  kunstonderwijs. HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving.
Vermeersch, L. (n.d.). Kunsteducatie: het dubbele van de helft.
Vermeersch, L., Vandenbroucke, A., De Backer, F., Lombaerts, K., Elias, W., & Groenez, S. (2016). DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS  IN DE SPIEGEL - Exploratieve studie naar de artistiek pedagogische eigenschappen van het deeltijds kunstonderwijs op basis van de cultuurtheorie ‘Cultuur in de Spiegel.’ HIVA ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID EN SAMENLEVING. Retrieved from http://canoncultuurcel.be/sites/default/files/cis_deeltijds_kunstonderwijs_in_de_spiegel.pdf
Vermeersch, L., & Vandenbroucke, A. (2011). Veldtekening cultuureducatie, Beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse. HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving.

Gek van Data

Minaars van het onderzoek die van nature een honger naar data hebben, wild worden van metaanalyses,  zwijmelen bij de beperkingen van kwantitafief onderzoek maar evengoed stijgeren bij onvolkomen kwalitatief onderzoek, kunnen op deze pagina hun hart ophalen. Kunstonderwijs en haar primaire effecten, haar secundaire effecten, haar finaliteit, de hang naar utilitarisme in een mogelijks postmoderne wereld… maken de studie van het kunstonderwijs onwezenlijk complex.

Onderstaande lijst is slechts een samenvatting van de teksten die het SDKO verzamelt, bijhoudt, gebruikt… in haar discours om het Brusselse DKO met kennis bij te staan. Meten is daadwerkelijk meten wat je vermoedelijk nooit zal weten.

Mocht u na het lezen van al of enkele teksten, nog meer vragen hebben dan voordien, aarzel niet om koffie te komen drinken!

Lindqvist, G. (2003). Vygotsky’s Theory of Creativity. Creativity Research Journal, 15(2–3), 245–251. https://doi.org/10.1080/10400419.2003.9651416
Hagendoorn, I. (2012). Zin en onzin in de neuro-esthetica. Tijdschrift Cultuur+Educatie, 12(34), 96–109.
Kagan, J. (2009, May). Why the Arts Matter: Six Good Reasons for Advocating the Importance of Arts in School. Presented at the Learning, Arts, and the Brain conference, Baltimore. Retrieved from http://dana.org/news/features/detail.aspx?id=21740
Bamford, A. (n.d.). Veel te weinig echte cultuur op school. Oktober 2007, (179).
Frenssen, T. (2013). Van kunstvakdocent naar kunsteducator. Cultuur+Educatie, 13(37).
Alper, M., & Herr-Stephenson, R. (2013). Transmedia Play: Literacy Across Media. The Journal of Media Literacy Education, 5(2). Retrieved from http://www.jmle.org/index.php/JMLE/article/view/311
Bamford, A. (2006). The Wow Factor: Global Research Compendium on the Impact of the Arts in Education. Waxmann Verlag.
Rubens, M., & Newland, M. (1989). Tool for Learning: Some Functions of Art in Primary Education. Direct Experience.
Parola, A., & Ranieri, M. (2011). The Practice of Media Education: International Research on Six European Countries. The Journal of Media Literacy Education, 3(2). Retrieved from http://www.jmle.org/index.php/JMLE/article/view/181
The Digital Utterance: A Crossmedia Approach to Media Education. In: Crossmedia Innovations. (Eds) I. Ibrus & C. A. Scolari. (n.d.). Retrieved from http://www.academia.edu/2308507/The_Digital_Utterance_A_Crossmedia_Approach_to_Media_Education._In_Crossmedia_Innovations._Eds_I._Ibrus_and_C._A._Scolari
Iwai, K. (2002). The Contribution of Arts Education to Children’s Lives. Prospects, 32(4), 0–0. https://doi.org/10.1023/A:1022102017139
Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The concept of flow. In Handbook of positive psychology. Oxford: Oxford University Press.
Alter, F., Hays, T., & O’Hara, R. (2009). The Challenges of Implementing Primary Arts Education: What Our Teachers Say. Australasian Journal of Early Childhood, 34(4), 22–30. Retrieved from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno=EJ869669
Ashley, J., & Patrich, M. (2013). The Capacity Challenge: What It Takes for State Education Agencies to Support School Improvement. Center on Reinventing Public Education. Retrieved from http://www.crpe.org/sites/default/files/pub_capacity%20challenge_dec13_0.pdf
Atanasov Piljek, D., & Topolovac, I. (2013). Some Contemporary Interactive Aspects of Music Teaching in the Learning Process. Hrvatski Časopis Za Odgoj i Obrazovanje, 15(Sp.Ed.1), 9, 9–23, 23. Retrieved from http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=156894
Goleman, D. (2011). The Brain and Emotional Intelligence: New Insights (1 edition). More Than Sound LLC.
Bloomfield, A., & Childs, J. (2000). Teaching Integrated Arts in the Primary School: Dance, Drama, Music, and the Visual Arts. David Fulton.
Berger, U., Greiner, J., Pfaff, F., Robie, B., Schilling-Sandvoß, K., & Schwabe, M. (n.d.). Spiel und Klang. Früherziehung mit dem Murmel.
Roseberry, S., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2013). Skype Me! Socially Contingent Interactions Help Toddlers Learn Language. Child Development, n/a–n/a. https://doi.org/10.1111/cdev.12166
Fernández, E., Schiaffino, A., Borrell, C., Benach, J., Ariza, C., Ramon, J. M., … Kunst, A. (2006). Social class, education, and smoking cessation: Long-term follow-up of patients treated at a smoking cessation unit. Nicotine & Tobacco Research: Official Journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 8(1), 29–36. https://doi.org/10.1080/14622200500264432
Pelleriaux, K., De Rick, K., Op den Kamp, H., & Peeters, T. (2004). Research Group TOR : Evaluatie van het experiment modularisering in het secundair onderwijs. Vrije Universiteit Brussel. Retrieved from http://www.vub.ac.be/TOR/project/evaluatie-van-het-experiment-modularisering-in-het-secundair-onderwijs/
Stijnen, J. (n.d.). Reflecteren over leer- en onderwijsstijlen.
Cacciatore, F., Napoli, C., Abete, P., Marciano, E., Triassi, M., & Rengo, F. (1999). Quality of Life Determinants and Hearing Function in an Elderly Population: Osservatorio Geriatrico Campano Study Group. Gerontology, 45(6), 323–328. https://doi.org/10.1159/000022113
Pavlou, V. (2004). Profiling Primary School Teachers in Relation to Art Teaching. International Journal of Art & Design Education, 23(1), 35–47. https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2004.00380.x
Bhowon, U., & Bundhoo, H. (2016). Perceptions and Reasons for Veiling: A Qualitative Study. Psychology and Developing Societies, 28(1), 29–49. https://doi.org/10.1177/0971333615622894
Mehrenberg, R. L. (2013). Pedagogical Inspiration through Martial Arts Instruction.
Rich, B. (Ed.). (2009). Neuroeducation: Learning, Arts, and the Brain. Dana Press.
John Dewey. (1897). My Pedagogic Creed. E.L. Kellogg & co. Retrieved from http://archive.org/details/mypedagogiccree00dewegoog
Gardner, H. (2005). Multiple Lenses on The Mind. Presented at the ExpoGestion Conference, Bogota Colombia.
Düvel, N., Wolf, A., & Kopiez, R. (2017). Neuromyths in Music Education: Prevalence and Predictors of Misconceptions Among Teachers and Students. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00629
Chaumié, A. (2012). Musique à construire: 80 instruments de musique à fabriquer pour les tout-petits. Enfance et Musique Editions.
Musica - Impulscentrum voor Muziek. (n.d.).
Waterhouse, L. (2006). Multiple Intelligences, the Mozart Effect, and Emotional Intelligence: A Critical Review. Educational Psychologist, 41(4), 207–225. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4104_1
Ballengee-Morris, C., & Stuhr, P. L. (2001). Multicultural Art and Visual Cultural Education in a Changing World. Art Education, 54(4), 6. https://doi.org/10.2307/3193897
Goldschmid, B., & Goldschmid, M. L. (1973). Modular instruction in higher education: A review. Higher Education, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.1007/BF00162534
DAWANCE, S., DENEF, J., & RIBEIRO, A. (n.d.). MIJN SCHOOL, EEN KWALITEITSVOLLE PLEK. Perspective Brussels.
de Bilde, J., De Fraine, B., Van Damme, J., & Verhaeghe, J. P. (2013). Methodescholen in het Vlaamse basisonderwijs. Een overzicht van onderzoek naar de werking en effecten van methodescholen op basis van SiBO. Retrieved June 17, 2014, from https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/427242
Massachusetts Arts Curriculum Framework, 1999. (1999). Retrieved from http://eric.ed.gov/?id=ED434063
Jaschke, A. C., Honing, H., & Scherder, E. J. A. (2018). Longitudinal Analysis of Music Education on Executive Functions in Primary School Children. Frontiers in Neuroscience, 12. https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00103
Rich, B., & Asbury, C. (Eds.). (2008). Learning, Arts, and the Brain The Dana Consortium Report. Dana Press.
Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie. Arts and cultural education in Flanders. Agentschap voor Onderwijscommunicatie. CANON Cultuurcel.
Bosman, L. (2014). Kunstig Competent.
Frenssen, T. (2014). Kunsteducator of verbindingskunstenaar, Competentieprofiel voor de interdisciplinaire,  cross-sectorale kunsteducator.
Bossuyt, T., & Moons, K. (2009). Kunsteducatie op school breed bekeken Een strijd tegen het rigide van het leerlijn-denken! De Veerman VZW.
Spinelli, A. (n.d.). La progettazione didattica costruttivista: nuove dinamiche di insegnamento-apprendimento.
Vermeersch, L. (n.d.). Kunsteducatie: het dubbele van de helft.
Parsons, M. J. (2001). Kunsteducatie en de accentverschuiving naar het beeld. In Volgt de gids? Nieuwe perspectieven voor educatie en gidsing in kunstmusea. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Kunst in Zicht. (n.d.).
Kentucky Core Content for Arts and Humanities Assessment. (1999). Retrieved from file:///Users/sanne/Library/Application%20Support/Zotero/Profiles/tadfaogw.default/zotero/storage/PQWSVGRB/eric.ed.gov.html
Smet, P. (2011, March). Kunst Verandert! - Inhoudelijke vernieuwing deeltijds kunstonderwijs.